చిన్న టెండర్ నోటీసు, ప్రభుత్వ జనరల్ హాస్పిటల్,యానాం

హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
చిన్న టెండర్ నోటీసు, ప్రభుత్వ జనరల్ హాస్పిటల్,యానాం

100KVA డీజిల్ జనరేటర్ సెట్ను నియమించడం కోసం

12/04/2019 17/04/2019 డౌన్లోడ్ చేయుట (648 KB)