ముగించు

ప్రజా పనుల శాఖ, యానాం ద్వారా చిన్న టెండర్ నోటీసు

ప్రజా పనుల శాఖ, యానాం ద్వారా చిన్న టెండర్ నోటీసు
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
ప్రజా పనుల శాఖ, యానాం ద్వారా చిన్న టెండర్ నోటీసు

ప్రజా పనుల శాఖ, యానాం ద్వారా సీతారామ్ నగర్ ప్రభుత్వ పాఠశాల లో పల్లపు భూమి నింపడానికి, ప్రాథమిక పాఠశాల మరియు STTP ప్రభుత్వ కాలేజ్ లో విద్యార్థులు మరియు సిబ్బంది మరుగుదొడ్లు మరమత్తు కోఱకు చిన్న టెండర్ నోటీసు.

28/02/2018 07/03/2018 చూడు (195 KB)