ముగించు

యానాం ప్రాంతానికి ఒ.ఎన్‌.జి.సి. పరిహారం స్వీకరించడానికి అర్హత కలిగిన లబ్ధిదారుల జాబితా

యానాం ప్రాంతానికి ఒ.ఎన్‌.జి.సి. పరిహారం స్వీకరించడానికి అర్హత కలిగిన లబ్ధిదారుల జాబితా
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
యానాం ప్రాంతానికి ఒ.ఎన్‌.జి.సి. పరిహారం స్వీకరించడానికి అర్హత కలిగిన లబ్ధిదారుల జాబితా

యానాం ప్రాంతానికి ఒ.ఎన్‌.జి.సి. పరిహారం స్వీకరించడానికి అర్హత కలిగిన లబ్ధిదారుల జాబితా

20/01/2021 15/02/2021 చూడు (2 MB)