ముగించు

యానాం మార్కెట్ కమిటీ, యానాం-కొటేషన్ నోటీసు:2021-22 ఆర్థిక సంవత్సరానికి యానాం మార్కెట్ కమిటీ ఖాతాల ఆడిటింగ్ నిర్వహణ కోసం అర్హులైన చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ల ద్వారా కొటేషన్లు ఆహ్వానించబడ్డాయి

యానాం మార్కెట్ కమిటీ, యానాం-కొటేషన్ నోటీసు:2021-22 ఆర్థిక సంవత్సరానికి యానాం మార్కెట్ కమిటీ ఖాతాల ఆడిటింగ్ నిర్వహణ కోసం అర్హులైన చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ల ద్వారా కొటేషన్లు ఆహ్వానించబడ్డాయి
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
యానాం మార్కెట్ కమిటీ, యానాం-కొటేషన్ నోటీసు:2021-22 ఆర్థిక సంవత్సరానికి యానాం మార్కెట్ కమిటీ ఖాతాల ఆడిటింగ్ నిర్వహణ కోసం అర్హులైన చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ల ద్వారా కొటేషన్లు ఆహ్వానించబడ్డాయి 16/06/2022 30/06/2022 చూడు (438 KB)