ముగించు

రెవెన్యూ మరియు విపత్తు నిర్వహణ శాఖ, ఉప-తాలూకా కార్యాలయం, యానాం:ఎల్‌జిఆర్ పట్టా బదిలీకి- అభ్యంతరాలు ఏమైనా ఉంటే కోరవచ్చు

రెవెన్యూ మరియు విపత్తు నిర్వహణ శాఖ, ఉప-తాలూకా కార్యాలయం, యానాం:ఎల్‌జిఆర్ పట్టా బదిలీకి- అభ్యంతరాలు ఏమైనా ఉంటే కోరవచ్చు
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
రెవెన్యూ మరియు విపత్తు నిర్వహణ శాఖ, ఉప-తాలూకా కార్యాలయం, యానాం:ఎల్‌జిఆర్ పట్టా బదిలీకి- అభ్యంతరాలు ఏమైనా ఉంటే కోరవచ్చు 11/11/2022 30/11/2022 చూడు (189 KB)