ముగించు

మునిసిపాలిటీ

పాండిచ్చేరి మున్సిపాలిటీ చట్టంను ప్రభుత్వం w.e.f. 26-1-1974 లో అమలు లోనికి తెచ్చినది.

మునిసిపాలిటీ అనేది రాజ్యాంగ హోదాతో స్వీయ ప్రభుత్వ సంస్థ యొక్క ప్రత్యేక సంస్థ మరియు ఆస్తి పన్ను, వృత్తి పన్ను, ప్రకటన పన్ను, వినోదం పన్ను వంటి పన్నుల కోసం అధికారానికి మునిసిపాలిటీ ఉంది. అన్ని విధులు మరియు కార్యకలాపాలు మాత్రమే ప్రజలకు మాత్రమే ఉద్దేశించబడ్డాయి. మునిసిపాలిటీ వివిధ రకాల విధులను నియంత్రించడానికి వివిధ విషయాలపై దాని స్వంత భిన్న చట్టాలను కలిగి ఉంది.