కలెక్టర్ యొక్క ప్రొఫైల్

శ్రీ. అభిజిత్ విజయ్ చౌధరి, ఐ.ఏ.ఎస్.శ్రీ. అభిజిత్ విజయ్ చౌధరి, ఐ.ఏ.ఎస్., (ఎజీఎంయు.:2012)
I – అంతస్తు, కొత్త రెవెన్యూ కాంప్లెక్స్,
వజుధవూర్ రోడ్, పెట్టియన్చతిరం,
పుదుచ్చేరి – 605 009.

సంప్రదింపు వివరాలు
ఆఫీసు: + 91-413-2299502
మొబైల్: + 91-94448-60663
ఇమెయిల్: dcrev [dot] pon [at] nic [dot] in