ముగించు

ఎవరెవరు

ఎవరు విభాగాలు వారీగా వడపోత

వడపోత

రాష్ట్ర పరిధి లో

ప్రొఫైల్ చిత్రం పేరు హోదా ఇమెయిల్ చిరునామా ఫోన్ ఫ్యాక్స్
గౌరవనీయమైన ఎల్ జీ కిరణ్బేడి డా. కిరణ్ బేడి, ఐ.పీ.ఎస్(విశ్రాంత)గౌరవప్రదమైన లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్lg[dot]pon[at]nic[dot]inO/o The Lt. Governor, Puducherry - 605 001 Residence : +91-413-2334050+91-413-2334051+91-413-2334025

ఆర్ ఏ కార్యాలయం

ప్రొఫైల్ చిత్రం పేరు హోదా ఇమెయిల్ చిరునామా ఫోన్ ఫ్యాక్స్
ప్రాంతీయ పరిపాలనాధికారి యానాం శ్రీ శివరాజ్ మీనాప్రాంతీయ పరిపాలనా అధికారిra[dot]yanam[at]nic[dot]inO/o The regional administrator, Yanam - 533 464 Mobile : +91-9440204797+91-884-2325101+91-884-2325101

పోలీసు

ప్రొఫైల్ చిత్రం పేరు హోదా ఇమెయిల్ చిరునామా ఫోన్ ఫ్యాక్స్
చిత్రం లేదు శ్రీ. ఆర్. బక్తవత్సలన్పోలీస్ సూపరింటెండెంట్sp[dot]yanam[at]nic[dot]inO/o The Suptd. of Police, Yanam - 533 464 Mobile : +91-951-5989922+91-884-2324800+91-884-2324800

పురపాలక సంఘం

ప్రొఫైల్ చిత్రం పేరు హోదా ఇమెయిల్ చిరునామా ఫోన్ ఫ్యాక్స్
పురపాలక కమిషనర్ శ్రీమతి జి. గౌరీ సరోజకమిషనర్, యానం మునిసిపాలిటీmunci[dot]yanam[at]nic[dot]inO/o The Municipal Commissioner, Tyagaraja Street, Yanam - 533 464 Mobile : +91-944-0610358+91-884-2321268

ఎన్.ఐ.సీ.

ప్రొఫైల్ చిత్రం పేరు హోదా ఇమెయిల్ చిరునామా ఫోన్ ఫ్యాక్స్
శ్యామల రావు డి ఐ ఓ శ్రీ కస్తూరి శ్యామల రావుజిల్లా సూచనా విజ్ఞాన అధికారి, ఎన్.ఐ.సీdio-yan[at]nic[dot]inN.I.C., RA office, Yanam+918842321694