ముగించు

ఆవేదన పత్రాలు

యానం ప్రాంతంలో వివిధ కార్యాలయాల్లో వేర్వేరు ప్రయోజనాల కోసం ఆవేదన పత్రాలు …

Filter Form category wise

వడపోత

ఆవేదన పత్రాలు
హక్కు తేది వివరాలు చిరునామా View / Download
సమాచార హక్కు దరఖాస్తు పత్రం 01/03/2018 చూడు (181 KB)
వ్యవసాయ విభాగం దరఖాస్తు జాబితా   Puducherry Agriculture Department Forms
వోటర్లకు ఫారం 8a 19/05/2017 చూడు (2 MB)
వోటర్లకు ఫారం 6 08/03/2018 చూడు (5 MB)