ముగించు

పత్రాలు

వారీగా వారీగా వడపోత వర్గం

వడపోత

పత్రాలు
హక్కు తేది View / Download
28-02-2018 వార్తాపత్రిక 28/02/2018 చూడు (2 MB)
01-03-2018 వార్తాపత్రిక 01/03/2018 చూడు (1 MB)
02-03-2018 వార్తాపత్రిక 02/03/2018 చూడు (2 MB)
03-03-2018 వార్తాపత్రిక 03/03/2018 చూడు (1 MB)
04-03-2018 వార్తాపత్రిక 04/03/2018 చూడు (3 MB)
05-03-2018 వార్తాపత్రిక 05/03/2018 చూడు (926 KB)
06-03-2018 వార్తాపత్రిక 06/03/2018 చూడు (1 MB)
07-03-2018 వార్తాపత్రిక 07/03/2018 చూడు (2 MB)
08-03-2018 వార్తాపత్రిక 08/03/2018 చూడు (1 MB)
రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ సిటిజెన్ చార్టర్ 01/12/2015 చూడు (480 KB)