ముగించు

పత్రాలు

వారీగా వారీగా వడపోత వర్గం

వడపోత

పత్రాలు
హక్కు తేది View / Download
12-06-2021 వార్తాపత్రిక 12/06/2021 చూడు (362 KB)
11-06-2021 వార్తాపత్రిక 11/06/2021 చూడు (548 KB)
10-06-2021 వార్తాపత్రిక 10/06/2021 చూడు (504 KB)
09-06-2021 వార్తాపత్రిక 09/06/2021 చూడు (562 KB)
08-06-2021 వార్తాపత్రిక 08/06/2021 చూడు (415 KB)
07-06-2021 వార్తాపత్రిక 07/06/2021 చూడు (485 KB)
06-06-2021 వార్తాపత్రిక 06/06/2021 చూడు (287 KB)
05-06-2021 వార్తాపత్రిక 05/06/2021 చూడు (253 KB)
04-06-2021 వార్తాపత్రిక 04/06/2021 చూడు (287 KB)
సర్క్యులర్: యానాం వెబ్‌సైట్‌లో కంటెంట్ నవీకరణ 03/06/2021 చూడు (175 KB)