ముగించు

సందర్శనా స్థలాలు

వడపోత:
శివం బాత్

శివం బాత్

గోదావరి రివర్ ఫ్రంట్ ప్రవేశద్వారం వద్ద శివా స్నానం ఉంది, నది పక్కనే పాదచారి మార్గం మొదలవుతుంది.

దిశానిర్దేశాలు
మీసాల వెంకన్న గుడి

మీసాల వెంకన్న గుడి

స్వాతంత్ర్య పూర్వo బాల్య వివాహాలు నిర్వహించడం చాలా ప్రసిద్ధి చెందింది. సాంఘిక సంస్కర్త, శ్రీ రాజా రామ మోహన్ రాయ్ యొక్క ప్రత్యేక ప్రయత్నాల వలన, “శారద…

దిశానిర్దేశాలు
సెయింట్ ఆన్స్ కాథలిక్ చర్చ్

సెయింట్ ఆన్స్ కాథలిక్ చర్చ్

ఈ చర్చ్ వెనుక ఒక ఆసక్తికరమైన కథ ఉంది 1943 లో విల్లియం బి. ఆగస్టస్ అనే ఓడ, భారీ తుఫాను కారణంగా ఇసుక ద్వీపానికి విసిరివేయబడింది….

దిశానిర్దేశాలు