ముగించు

ప్రజా వినియోగాలు

Nearby
కళాశాలలు / విశ్వవిద్యాలయాలు

డా. సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణ ప్రభుత్వ కళాశాల

యానాం

ఇమెయిల్ : ppl-srkgac[dot]yanam[at]nic[dot]in
ఫోన్ : +918842323496
Pincode: 533464

ఆదేశాలు

శ్రీ టంగుటూరి ప్రకాశం పంతులు కళాశాల

పిల్లారాయ వీధి, యానాం

ఫోన్ : +91884
Pincode: 533464

ఆదేశాలు
చికిత్సాలయాలు

కార్మిక భీమా ఆసుపత్రి

న్యూ జైల్ సమీపంలో, యానాం

ఫోన్ : +918842321943
Pincode: 533464

ఆదేశాలు

ప్రభుత్వ సామాన్య ఆసుపత్రి

యానాం

ఇమెయిల్ : gh[dot]yanam[at]nic[dot]in
ఫోన్ : +918842321224
Pincode: 533464

ఆదేశాలు
పాఠశాలలు

అయ్యన్న నగర్ ప్రభుత్వ ప్రాధమిక పాఠశాల

అయ్యన్న నగర్, యానాం

ఇందిరా గాంధీ ప్రభుత్వ బాలికా ప్రాధమిక పాఠశాల

యానాం

పోస్టల్

తపాలా కార్యాలయము

పాత బస్ స్టాండ్ వద్ద, యానాం

Pincode: 533464

ఆదేశాలు
బ్యాంకులు

ఇండియన్ ఓవర్సీస్ బాంక్

విష్ణాలయం వీథి, యానాం

ఫోన్ : +91
Pincode: 533464

ఆదేశాలు

ఇండియన్ బాంక్

యానాం

ఫోన్ : +918842321271
వెబ్సైట్ లింక్ : http://www.indianbank.in
Pincode: 533464

ఆదేశాలు
మునిసిపాలిటీ

యానం పురపాలక సంఘం

త్యాగరాయ వీధి, యానాం

ఇమెయిల్ : munci[dot]yanam[at]nic[dot]in
ఫోన్ : +918842321268
Pincode: 533464

ఆదేశాలు