ముగించు

మున్సిపాలిటీలు

యానాం ప్రాంతం లో ఉన్న ఒకే ఒక మున్సిపాలిటీ పేరు యానాం మున్సిపాలిటీ.