ముగించు

వ్యవస్థా పట్టిక

“ప్రాంతీయ నిర్వాహకుడు & ఉప డివిజనల్ మేజిస్ట్రేట్” కింద, “సూపరింటెండెంట్” మరియు “రెవెన్యూ మరియు ఇతర విభాగాలు” ఉన్నాయి