ముగించు

సహాయ కేంద్రం

యానాం లోని పరిపాలనాధికారి వారి కార్యాలయం అధీనం లొ ఎల్ల వేళలా పనిచేసే టోల్ ఫ్రీ నంబరు…1800-425-2303

దేశవ్యాప్తంగా కొన్ని ఇతర ఉపయోగకరమైన హెల్ప్లైన్లు

వివరణ సంఖ్య
పుదుచ్చేరి స్టేట్ కన్స్యూమర్ హెల్ప్ లైన్ – యానాం 18004251085
పుదుచ్చేరి స్టేట్ కన్స్యూమర్ హెల్ప్ లైన్ – మహె 18004251084
పుదుచ్చేరి స్టేట్ కన్స్యూమర్ హెల్ప్ లైన్ – కారైకాల్ 18004251083
పుదుచ్చేరి స్టేట్ కన్స్యూమర్ హెల్ప్ లైన్ – పుదుచ్చేరి 18004251082
విద్యుత్ 1912
రాబడి & విపత్తు నిర్వహణ 1070 & 1077
ఆరోగ్యం 108
జాతీయ వినియోగదారుల హెల్ప్లైన్ 1800114000
పోలీస్ క్రైమ్ / యాంటీ టెర్రర్ 1090
క్రైమ్ – పుదుచ్చేరి 1031
ట్రాఫిక్ 1073
మహిళా ఫిర్యాదులు 1091
తీర 1093
పాస్పోర్ట్ కస్టమర్ 18002581800
పి.యమ్.ఆర్.వై 1800117788
నిర్భయ 18001801111
డిజిటల్ కేబుల్ TV 18001804343
కమ్యూనిటీ రేడియో ఫెసిలిటేషన్ సెంటర్ 1800116346
వ్యవసాయం కిసాన్ కాల్ సెంటర్ 18001801551
ఐ.ఆర్.టి.సి. 1800111139
ఐ.యమ్.డి (IMD) వెబ్ లో వాతావరణం 18001801717
ఇండియన్ స్పీడ్ పోస్ట్ 1800119888
అవినీతి వ్యతిరేకత 1031
అత్యవసర రిలీఫ్ సెంటర్ నేషనల్ హైవే 1033
రాష్ట్ర స్థాయి ఆరోగ్యం 104
యాంటీ పాయిజన్ 1066
సహజ విపత్తుల కోసం సెంట్రల్ రిలీఫ్ కమీషనర్ 1070
ఎయిర్ యాక్సిడెంట్ 1071
రైలు ప్రమాదం 1072
రోడ్డు ప్రమాదం 1073
భూకంపం 1092
ప్రకృతి వైపరీత్యం 1096
ఎయిడ్స్ 1097
కేంద్ర ప్రమాద మరియు ట్రామా సేవలు 1099
యాంటీ ర్యాగింగ్ 18001805522