ముగించు

ఎన్.ఐ.సి. సిబ్బంది కి ఉత్తమ ఐసిటి ప్రోత్సాహకాలకు పురస్కార ప్రదానం

సంవత్సరము: 2018 | తేది: 26/01/2018

ప్రాంతీయ ప్రరిపాలన అధికారి గారి చేతుల మీదుగా ౨౬ జనవరి న ఎన్.ఐ.సి. సిబ్బంది కి ఉత్తమ ఐసిటి ప్రోత్సాహకాలకు పురస్కార ప్రదానం

పురస్కార పద్ధతి : బంగారం

ప్రదానం చేయు:

Regional Administrator

విజేత జట్టు పేరు:

National Informatics Centre

జట్టు సభ్యులు

జట్టు సభ్యులు
క్రమ సంఖ్య. పేరు
1 S. Madhusudhana Rao & K. Syamala Rao
సంస్థ పేరు: ICT initiatives
సర్టిఫికెట్ : చూడు (1 MB)
ప్రాంతము: Yanam