ముగించు

శ్రీ ఎస్. సెంధిల్ కుమార్

ఇమెయిల్ : dic[dot]yanam[at]nic[dot]in
హోదా : టెక్నికల్ ఆఫీసర్, జిల్లా పారిశ్రామిక కేంద్రం
ల్యాండ్ లైన్ నం : +91-884-2321257