ముగించు

శ్రీ అమన్ శర్మ

ఇమెయిల్ : ra[dot]yanam[at]nic[dot]in
హోదా : ప్రాంతీయ పరిపాలనా అధికారి
మొబైల్ సంఖ్య : +91-9440204797
ల్యాండ్ లైన్ నం : +91-884-2325101
ఫ్యాక్స్ సంఖ్య : +91-884-2321843