ముగించు

శ్రీ ఎన్. శోళన్

ఇమెయిల్ : pplbraptcynm[at]gmail[dot]com
హోదా : ప్రిన్సిపల్, డా. బి. ఆర్. అంబేద్కర్ పాలిటెక్నిక్ కాలేజీ
మొబైల్ సంఖ్య : +91-8985578494
ల్యాండ్ లైన్ నం : +91-884-2321630
ఫ్యాక్స్ సంఖ్య : +91-884-2321790