ముగించు

శ్రీ.

ఇమెయిల్ : sa[dot]2812[at]sbi[dot]co[dot]in
హోదా : బ్రాంచ్ మేనేజర్, స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా
ల్యాండ్ లైన్ నం : +91-884-2321058
ఫ్యాక్స్ సంఖ్య : +91-884-2321058