ముగించు

ఆఫీస్ ఆర్డర్

వారీగా వారీగా వడపోత వర్గం

వడపోత

ఆఫీస్ ఆర్డర్
హక్కు తేది View / Download
ఎన్నికల ఖర్చుల ఉత్తర్వు – రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం, పుదుచ్చేరి 27/08/2021 చూడు (90 KB)
డి‌ఆర్‌డి‌ఎం-యానాం చెక్ పోస్ట్ విధులు సవరణ ఆర్డర్ 14/04/2020 చూడు (2 MB)
డి‌ఆర్‌డి‌ఎం-యానాం చెక్‌పోస్ట్ వద్ద గేట్ పాస్ సిస్టమ్ 10/04/2020 చూడు (338 KB)
డి‌ఆర్‌డి‌ఎం-యానాం చెక్ పోస్ట్ బాధ్యతలు 08/04/2020 చూడు (324 KB)
డి‌ఆర్‌డి‌ఎం-యానాం చెక్ పోస్ట్ విధులు 08/04/2020 చూడు (220 KB)
డి.ఆర్.డి.ఎం-యానాం-కరోనా (కోవిడ్-19) -అధికారుల సేవల యొక్క వినియోగ ఆర్డర్ 24/03/2020 చూడు (166 KB)
డి‌ఆర్‌డి‌ఎం-యానాం చెక్ పోస్ట్ బాధ్యతలు 06/04/2020 చూడు (97 KB)
డి‌ఆర్‌డి‌ఎం-యానాం-నావెల్ కరోనా వైరస్ (కోవిడ్-19) -యొక్క వ్యాప్తి నిరోధక చర్యలు-సూచనలు-జారీ 04/04/2020 చూడు (186 KB)
డి‌ఆర్‌డి‌ఎం-యానాం-నావెల్ కరోనా వైరస్ (కోవిడ్-19) -యొక్క వ్యాప్తి నిరోధక చర్యలు-సూచనలు-జారీ 04/04/2020 చూడు (186 KB)
డి‌ఆర్‌డి‌ఎం-యానాం చెక్ పోస్ట్ విధులు 02/04/2020 చూడు (230 KB)