ముగించు

సర్క్యులర్లు

వారీగా వారీగా వడపోత వర్గం

వడపోత

సర్క్యులర్లు
హక్కు తేది View / Download
పత్రికా ప్రకటన: కోవిడ్-19 “ఆరోగ్యా సేతు అనువర్తనం” గురించి విస్తృత ప్రచారం. 11/05/2020 చూడు (172 KB)
అవసరమైన సేవలను సులభతరం చేయడానికి కోవిడ్-19 పై నివేదిక(16-04-2020) 16/04/2020 చూడు (619 KB)
అవసరమైన సేవలను సులభతరం చేయడానికి కోవిడ్-19 పై నివేదిక(15-04-2020) 15/04/2020 చూడు (708 KB)
యానాం ప్రాంతానికి కోవిడ్-19 పై నేటి నివేదికలు 14-04-2020 14/04/2020 చూడు (604 KB)
యానాం ప్రాంతానికి కోవిడ్-19 పై నేటి నివేదికలు(13-04-2020) 13/04/2020 చూడు (805 KB)
పత్రికా ప్రకటన: ఆర్.ఎమ్.పి./ పి.ఎమ్.పి వైద్య అభ్యాసకులచే వైద్య చికిత్స నిషేధం 11/04/2020 చూడు (168 KB)
యానాం ప్రాంతానికి కోవిడ్-19 పై నేటి నివేదికలు 11/04/2020 చూడు (620 KB)
అవసరమైన సేవలను సులభతరం చేయడానికి కోవిడ్-19 పై నివేదిక 10/04/2020 చూడు (674 KB)
పరిపాలన-యానాం- ముఖ్యమైన వస్తువుల అమ్మకంమరియు సమయాల మార్పు సమాచారం 09-04-2020 09/04/2020 చూడు (271 KB)
అవసరమైన సేవలను సులభతరం చేయడానికి కోవిడ్-19 పై నివేదిక 09/04/2020 చూడు (232 KB)