ముగించు

సర్క్యులర్లు

వారీగా వారీగా వడపోత వర్గం

వడపోత

సర్క్యులర్లు
హక్కు తేది View / Download
అవసరమైన సేవలను సులభతరం చేయడానికి కోవిడ్-19 పై నివేదిక 10/04/2020 చూడు (674 KB)
పరిపాలన-యానాం- ముఖ్యమైన వస్తువుల అమ్మకంమరియు సమయాల మార్పు సమాచారం 09-04-2020 09/04/2020 చూడు (271 KB)
అవసరమైన సేవలను సులభతరం చేయడానికి కోవిడ్-19 పై నివేదిక 09/04/2020 చూడు (232 KB)
పరిపాలన-యానాం- ముఖ్యమైన వస్తువుల అమ్మకంమరియు సమయాల మార్పు సమాచారం 08/04/2020 చూడు (84 KB)
అవసరమైన సేవలను సులభతరం చేయడానికి కోవిడ్-19 పై నివేదిక 08/04/2020 చూడు (518 KB)
డి‌ఆర్‌డి‌ఎం-యానాం-08-04-2020 నుండి చెక్‌పోస్ట్ యనం వద్ద గేట్ పాస్ సిస్టమ్ 08/04/2020 చూడు (382 KB)
అవసరమైన సేవలను సులభతరం చేయడానికి కోవిడ్-19 పై నివేదిక 06/04/2020 చూడు (553 KB)
డి‌ఆర్‌డి‌ఎం-యానాం-నావెల్ కరోనా వైరస్ (కోవిడ్-19) -ఐ.డి. నోట్ 01/04/2020 చూడు (197 KB)
స్పెసిమెన్ డ్యూటీ పాస్ 06/04/2020 చూడు (86 KB)
డి‌ఆర్‌డి‌ఎం-యానాం-నావెల్ కరోనా వైరస్ (కోవిడ్-19) -యొక్క వ్యాప్తి నిరోధక చర్యలు-సూచనలు-జారీ 06/04/2020 చూడు (206 KB)