ముగించు

సర్క్యులర్లు

వారీగా వారీగా వడపోత వర్గం

వడపోత

సర్క్యులర్లు
హక్కు తేది View / Download
యానాం ప్రాంతానికి కోవిడ్-19 పై నేటి నివేదికలు(13-04-2020) 13/04/2020 చూడు (805 KB)
పత్రికా ప్రకటన: ఆర్.ఎమ్.పి./ పి.ఎమ్.పి వైద్య అభ్యాసకులచే వైద్య చికిత్స నిషేధం 11/04/2020 చూడు (168 KB)
యానాం ప్రాంతానికి కోవిడ్-19 పై నేటి నివేదికలు 11/04/2020 చూడు (620 KB)
అవసరమైన సేవలను సులభతరం చేయడానికి కోవిడ్-19 పై నివేదిక 10/04/2020 చూడు (674 KB)
పరిపాలన-యానాం- ముఖ్యమైన వస్తువుల అమ్మకంమరియు సమయాల మార్పు సమాచారం 09-04-2020 09/04/2020 చూడు (271 KB)
అవసరమైన సేవలను సులభతరం చేయడానికి కోవిడ్-19 పై నివేదిక 09/04/2020 చూడు (232 KB)
పరిపాలన-యానాం- ముఖ్యమైన వస్తువుల అమ్మకంమరియు సమయాల మార్పు సమాచారం 08/04/2020 చూడు (84 KB)
అవసరమైన సేవలను సులభతరం చేయడానికి కోవిడ్-19 పై నివేదిక 08/04/2020 చూడు (518 KB)
డి‌ఆర్‌డి‌ఎం-యానాం-08-04-2020 నుండి చెక్‌పోస్ట్ యనం వద్ద గేట్ పాస్ సిస్టమ్ 08/04/2020 చూడు (382 KB)
అవసరమైన సేవలను సులభతరం చేయడానికి కోవిడ్-19 పై నివేదిక 06/04/2020 చూడు (553 KB)