ముగించు

సర్క్యులర్లు

వారీగా వారీగా వడపోత వర్గం

వడపోత

సర్క్యులర్లు
హక్కు తేది View / Download
డి‌ఆర్‌డి‌ఎం-యానాం-నావెల్ కరోనా వైరస్ (కోవిడ్-19) -ఐ.డి. నోట్ 01/04/2020 చూడు (197 KB)
స్పెసిమెన్ డ్యూటీ పాస్ 06/04/2020 చూడు (86 KB)
డి‌ఆర్‌డి‌ఎం-యానాం-నావెల్ కరోనా వైరస్ (కోవిడ్-19) -యొక్క వ్యాప్తి నిరోధక చర్యలు-సూచనలు-జారీ 06/04/2020 చూడు (206 KB)
డి‌ఆర్‌డి‌ఎం-యానాం-కరోనా (కోవిడ్-19) యొక్క వ్యాప్తిని నిరోధించండి – అధికారుల సేవలను విడిచిపెట్టడం 06/04/2020 చూడు (166 KB)
డి‌ఆర్‌డి‌ఎం-యానాం-కరోనా (కోవిడ్-19) యొక్క వ్యాప్తిని నిరోధించండి – విధులను విడిచిపెట్టడం 06/04/2020 చూడు (139 KB)
ఆఫీస్ ఆర్డర్ (COVID-19) – ప్రాంతీయ నిర్వాహకుడి కార్యాలయంలో కంట్రోల్ రూమ్ విధులు 06/04/2020 చూడు (210 KB)
డి.ఆర్.డి.ఎం-యానాం-కరోనా (కోవిడ్-19) -అధికారుల సేవల యొక్క వినియోగ ఆర్డర్ 04/04/2020 చూడు (267 KB)
ప్రామాణిక వలస జనాభాకు అందించిన మద్దతు వివరాలు 04/04/2020 చూడు (436 KB)
పత్రికా ప్రకటన: మెడికల్ స్టోర్స్ 24 నుండి 7 వరకు లభ్యత కోసం 30/03/2020 చూడు (100 KB)
పత్రికా ప్రకటన 29/03/2020 చూడు (92 KB)