ముగించు

ఎక్సైజ్ యానాం మెమోరాండం – కోవిడ్ 19 వైరస్ – ఎఫ్ఎల్ 1, ఎఫ్ఎల్ 2 షాప్స్ మరియు బార్ & రెస్టారెంట్లలో మద్యం అమ్మకంపై పరిమితి

ఎక్సైజ్ యానాం మెమోరాండం – కోవిడ్ 19 వైరస్ – ఎఫ్ఎల్ 1, ఎఫ్ఎల్ 2 షాప్స్ మరియు బార్ & రెస్టారెంట్లలో మద్యం అమ్మకంపై పరిమితి
హక్కు తేది View / Download
ఎక్సైజ్ యానాం మెమోరాండం – కోవిడ్ 19 వైరస్ – ఎఫ్ఎల్ 1, ఎఫ్ఎల్ 2 షాప్స్ మరియు బార్ & రెస్టారెంట్లలో మద్యం అమ్మకంపై పరిమితి 20/03/2020 చూడు (71 KB)