ముగించు

ఆది ద్రవిడార్ సంక్షేమ & షెడ్యూల్డ్ తెగల సంక్షేమ శాఖ, యానాం:నోటీసు:దీర్ఘకాలిక వ్యాధులతో బాధపడుతున్న పేద షెడ్యూల్డ్ కులాల రోగులకు ఆర్థిక సహాయం

ఆది ద్రవిడార్ సంక్షేమ & షెడ్యూల్డ్ తెగల సంక్షేమ శాఖ, యానాం:నోటీసు:దీర్ఘకాలిక వ్యాధులతో బాధపడుతున్న పేద షెడ్యూల్డ్ కులాల రోగులకు ఆర్థిక సహాయం
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
ఆది ద్రవిడార్ సంక్షేమ & షెడ్యూల్డ్ తెగల సంక్షేమ శాఖ, యానాం:నోటీసు:దీర్ఘకాలిక వ్యాధులతో బాధపడుతున్న పేద షెడ్యూల్డ్ కులాల రోగులకు ఆర్థిక సహాయం 07/11/2022 07/12/2022 చూడు (2 MB)