ముగించు

ఆది ద్రవిడార్ సంక్షేమ & షెడ్యూల్డ్ తెగల సంక్షేమ శాఖ, యానాం-నోటీసు

ఆది ద్రవిడార్ సంక్షేమ & షెడ్యూల్డ్ తెగల సంక్షేమ శాఖ, యానాం-నోటీసు
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
ఆది ద్రవిడార్ సంక్షేమ & షెడ్యూల్డ్ తెగల సంక్షేమ శాఖ, యానాం-నోటీసు

2021-22 సంవత్సరానికి గాను యానాం ప్రాంతంలో (తాజా కేసులు) దీర్ఘకాలిక వ్యాధులతో బాధపడుతున్న పేద షెడ్యూల్ కులాల రోగులకు ఆర్థిక సహాయం మంజూరు

09/09/2021 30/09/2021 చూడు (1 MB)