ముగించు

ఉప తాలూకా కార్యాలయం, యానాం-ఓ.బి.సి (మూలం) సర్టిఫికెట్ జారీకి నోటీసు

ఉప తాలూకా కార్యాలయం, యానాం-ఓ.బి.సి (మూలం) సర్టిఫికెట్ జారీకి నోటీసు
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
ఉప తాలూకా కార్యాలయం, యానాం-ఓ.బి.సి (మూలం) సర్టిఫికెట్ జారీకి నోటీసు

ఓ.బి.సి (సెట్టిబలిజా ఆరిజిన్) సర్టిఫికెట్ల జారీకి దరఖాస్తు -ఈ నోటీసు వచ్చిన 5 రోజుల్లోపు ప్రజల నుండి ఏదైనా అభ్యంతరాలు ఉంటే పిలుపు

27/08/2021 31/08/2021 చూడు (1 MB)