ముగించు

ఉప -తాలూక కార్యాలయం, యానాం:చట్టపరమైన వారసుడు సర్టిఫికేట్ విచారణ నివేదిక జారీ-అభ్యంతరాలుంటే 7 రోజుల్లోగా తెలియజేయాలని కోరారు

ఉప -తాలూక కార్యాలయం, యానాం:చట్టపరమైన వారసుడు సర్టిఫికేట్ విచారణ నివేదిక జారీ-అభ్యంతరాలుంటే 7 రోజుల్లోగా తెలియజేయాలని కోరారు
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
ఉప -తాలూక కార్యాలయం, యానాం:చట్టపరమైన వారసుడు సర్టిఫికేట్ విచారణ నివేదిక జారీ-అభ్యంతరాలుంటే 7 రోజుల్లోగా తెలియజేయాలని కోరారు 22/11/2022 22/12/2022 చూడు (1,016 KB)