ముగించు

ఎ. డి.డబ్ల్యు. & ఎస్.టి.డబ్ల్యు.,యానాం-2021-22 సంవత్సరానికి యానాం ప్రాంతంలో చదువుతున్న అర్హులైన షెడ్యూల్డ్ కులాల విద్యార్థులకు తాజాగా ప్రీ-మెట్రిక్ స్కాలర్‌షిప్ ప్రదానం

ఎ. డి.డబ్ల్యు. & ఎస్.టి.డబ్ల్యు.,యానాం-2021-22 సంవత్సరానికి యానాం ప్రాంతంలో చదువుతున్న అర్హులైన షెడ్యూల్డ్ కులాల విద్యార్థులకు తాజాగా ప్రీ-మెట్రిక్ స్కాలర్‌షిప్ ప్రదానం
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
ఎ. డి.డబ్ల్యు. & ఎస్.టి.డబ్ల్యు.,యానాం-2021-22 సంవత్సరానికి యానాం ప్రాంతంలో చదువుతున్న అర్హులైన షెడ్యూల్డ్ కులాల విద్యార్థులకు తాజాగా ప్రీ-మెట్రిక్ స్కాలర్‌షిప్ ప్రదానం 18/03/2022 31/03/2022 చూడు (1 MB)