ముగించు

ఎ. డి.డబ్ల్యు. & ఎస్.టి.డబ్ల్యు.,యానాం-2021-22 సంవత్సరానికి యానాం ప్రాంతంలో చదువుతున్న అర్హులైన షెడ్యూల్డ్ కులాల విద్యార్థులకు రిటెన్షన్ స్కాలర్‌షిప్ (పునరుద్ధరణ) అవార్డు

ఎ. డి.డబ్ల్యు. & ఎస్.టి.డబ్ల్యు.,యానాం-2021-22 సంవత్సరానికి యానాం ప్రాంతంలో చదువుతున్న అర్హులైన షెడ్యూల్డ్ కులాల విద్యార్థులకు రిటెన్షన్ స్కాలర్‌షిప్ (పునరుద్ధరణ) అవార్డు
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
ఎ. డి.డబ్ల్యు. & ఎస్.టి.డబ్ల్యు.,యానాం-2021-22 సంవత్సరానికి యానాం ప్రాంతంలో చదువుతున్న అర్హులైన షెడ్యూల్డ్ కులాల విద్యార్థులకు రిటెన్షన్ స్కాలర్‌షిప్ (పునరుద్ధరణ) అవార్డు 18/03/2022 31/03/2022 చూడు (1 MB)