ముగించు

కొటేషన్ నోటీసు: ప్రభుత్వ జనరల్ హాస్పిటల్, యానాం

కొటేషన్ నోటీసు: ప్రభుత్వ జనరల్ హాస్పిటల్, యానాం
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
కొటేషన్ నోటీసు: ప్రభుత్వ జనరల్ హాస్పిటల్, యానాం

అంబులెన్స్‌లకు టైర్ల సరఫరా కోసం కొటేషన్‌ను సరఫరాదారుల నుండి ఆహ్వానిస్తారు. ప్రభుత్వ జనరల్ హాస్పిటల్, యానాం

28/05/2021 31/07/2021 చూడు (706 KB)