ముగించు

చిన్న కొటేషన్ నోటీసు- ప్రాంతీయ నిర్వాహకుడు, యానాం

చిన్న కొటేషన్ నోటీసు- ప్రాంతీయ నిర్వాహకుడు, యానాం
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
చిన్న కొటేషన్ నోటీసు- ప్రాంతీయ నిర్వాహకుడు, యానాం

యానాం ప్రాంతంలోని పర్యాటక స్థలాల సైన్ బోర్డులను సరఫరా చేయడం / తయారు చేయడం, 06X06 అడుగుల పరిమాణం గల మ్యాప్‌తో పాటు జిఐ షీట్‌తో నిర్మాణం స్తంభాలతో లామినేషన్‌తో డిజిటల్ ప్రింటింగ్

18/09/2019 05/10/2019 చూడు (766 KB)