ముగించు

చిన్న కొటేషన్ నోటీసు- ప్రాంతీయ నిర్వాహకుడి కార్యాలయం, యానాం

చిన్న కొటేషన్ నోటీసు- ప్రాంతీయ నిర్వాహకుడి కార్యాలయం, యానాం
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
చిన్న కొటేషన్ నోటీసు- ప్రాంతీయ నిర్వాహకుడి కార్యాలయం, యానాం

షామియానాస్ సరఫరా మరియు నిర్మాణం, విఐపిల కోసం వేదిక ఏర్పాటు మరియు సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు, కుర్చీలు, మైక్ స్టెట్, తివాచీలు, అలంకరణ కోసం పూల కుండలు, స్క్రీన్‌తో చిన్న సైజు ప్రొజెక్టర్ అమరిక మొదలైన వాటికి వేదిక ఏర్పాటు

18/09/2019 30/09/2019 చూడు (773 KB)