ముగించు

డిప్యూటీ డైరెక్టర్ కార్యాలయం, ప్రభుత్వ జనరల్ హాస్పిటల్, యానాం- షార్ట్ టెండర్ నోటీసు: అగ్నిమాపక పరికరాలను నింపడం కోసం

డిప్యూటీ డైరెక్టర్ కార్యాలయం, ప్రభుత్వ జనరల్ హాస్పిటల్, యానాం- షార్ట్ టెండర్ నోటీసు: అగ్నిమాపక పరికరాలను నింపడం కోసం
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
డిప్యూటీ డైరెక్టర్ కార్యాలయం, ప్రభుత్వ జనరల్ హాస్పిటల్, యానాం- షార్ట్ టెండర్ నోటీసు: అగ్నిమాపక పరికరాలను నింపడం కోసం 02/11/2022 30/11/2022 చూడు (255 KB)