ముగించు

డిప్యూటీ తహశీల్దార్ కార్యాలయం (రెవెన్యూ) ఉప -తాలూక కార్యాలయం, యానాం-నోటీసు:ఎల్.జి.ఆర్ పట్టా(వ్యవసాయ భూములు) బదిలీకి దరఖాస్తు – దీనికి సంబంధించి, అభ్యంతరాలు ఏవైనా ఉంటే 15 రోజులలోపు ప్రజలకు తెలియజేయండి

డిప్యూటీ తహశీల్దార్ కార్యాలయం (రెవెన్యూ) ఉప -తాలూక కార్యాలయం, యానాం-నోటీసు:ఎల్.జి.ఆర్ పట్టా(వ్యవసాయ భూములు) బదిలీకి దరఖాస్తు – దీనికి సంబంధించి, అభ్యంతరాలు ఏవైనా ఉంటే 15 రోజులలోపు ప్రజలకు తెలియజేయండి
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
డిప్యూటీ తహశీల్దార్ కార్యాలయం (రెవెన్యూ) ఉప -తాలూక కార్యాలయం, యానాం-నోటీసు:ఎల్.జి.ఆర్ పట్టా(వ్యవసాయ భూములు) బదిలీకి దరఖాస్తు – దీనికి సంబంధించి, అభ్యంతరాలు ఏవైనా ఉంటే 15 రోజులలోపు ప్రజలకు తెలియజేయండి 07/06/2022 07/07/2022 చూడు (506 KB)