ముగించు

ప్రజా పనుల శాఖ, యానాం -ఇ-టెండర్ కోసం నోటీసు

ప్రజా పనుల శాఖ, యానాం -ఇ-టెండర్ కోసం నోటీసు
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
ప్రజా పనుల శాఖ, యానాం -ఇ-టెండర్ కోసం నోటీసు

యానాం మునిసిపల్ ఎలక్షన్స్ 2021 నిర్వహణ కోసం డాక్టర్ ఎస్‌ఆర్‌కె ప్రభుత్వ ఆర్ట్స్ కళాశాల సమావేశ మందిరం కౌంటింగ్ హాల్ మరియు స్ట్రాంగ్ రూమ్‌ల నిర్మాణానికి టెండర్లను ఆహ్వానించడం.

04/09/2021 30/09/2021 చూడు (2 MB)