ముగించు

ప్రభుత్వ జనరల్ హాస్పిటల్, యానాం- షార్ట్ టెండర్ నోటీసు

ప్రభుత్వ జనరల్ హాస్పిటల్, యానాం- షార్ట్ టెండర్ నోటీసు
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
ప్రభుత్వ జనరల్ హాస్పిటల్, యానాం- షార్ట్ టెండర్ నోటీసు

2 రోజుల పాటు (అంటే ఆగస్టు 15 మరియు 16 వ తేదీ) భవనం మొత్తం ప్రభుత్వ జనరల్ హాస్పిటల్ ప్రకాశం కోసం కొటేషన్

02/08/2021 31/08/2021 చూడు (450 KB)