ముగించు

ప్రభుత్వ జనరల్ హాస్పిటల్, యానం కోసం టెండర్ నోటీసు

ప్రభుత్వ జనరల్ హాస్పిటల్, యానం కోసం టెండర్ నోటీసు
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
ప్రభుత్వ జనరల్ హాస్పిటల్, యానం కోసం టెండర్ నోటీసు

టెండర్ నోటీసు:కంప్యూటర్లు, స్కానర్, ప్రింటర్, యు.పి.ఎస్ సరఫరా కోసం కొటేషన్ కోసం పిలుస్తున్నారు

02/01/2020 15/01/2020 చూడు (291 KB)