ముగించు

మహిళా మరియు శిశు అభివృద్ధి శాఖ,యానాం:నోటీసు:వితంతు కుమార్తె వివాహానికి వివాహ భత్యం-అభ్యంతరాలు ఏమైనా ఉంటే కోరవచ్చు

మహిళా మరియు శిశు అభివృద్ధి శాఖ,యానాం:నోటీసు:వితంతు కుమార్తె వివాహానికి వివాహ భత్యం-అభ్యంతరాలు ఏమైనా ఉంటే కోరవచ్చు
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
మహిళా మరియు శిశు అభివృద్ధి శాఖ,యానాం:నోటీసు:వితంతు కుమార్తె వివాహానికి వివాహ భత్యం-అభ్యంతరాలు ఏమైనా ఉంటే కోరవచ్చు 11/11/2022 30/11/2022 చూడు (1 MB)