ముగించు

మహిళా మరియు శిశు అభివృద్ధి శాఖ,యానాం-నోటీస్: 2022-23 సంవత్సరానికి వృద్ధాప్య/నిరాశ్రయులైన పింఛనుదారుల అంత్యక్రియల ఖర్చుల కోసం ఆర్థిక సహాయం మంజూరు చేయడం- ఏవైనా అభ్యంతరాలుంటే 5 రోజుల్లోగా తెలియజేయాలి

మహిళా మరియు శిశు అభివృద్ధి శాఖ,యానాం-నోటీస్: 2022-23 సంవత్సరానికి వృద్ధాప్య/నిరాశ్రయులైన పింఛనుదారుల అంత్యక్రియల ఖర్చుల కోసం ఆర్థిక సహాయం మంజూరు చేయడం- ఏవైనా అభ్యంతరాలుంటే 5 రోజుల్లోగా తెలియజేయాలి
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
మహిళా మరియు శిశు అభివృద్ధి శాఖ,యానాం-నోటీస్: 2022-23 సంవత్సరానికి వృద్ధాప్య/నిరాశ్రయులైన పింఛనుదారుల అంత్యక్రియల ఖర్చుల కోసం ఆర్థిక సహాయం మంజూరు చేయడం- ఏవైనా అభ్యంతరాలుంటే 5 రోజుల్లోగా తెలియజేయాలి 28/10/2022 28/11/2022 చూడు (1 MB)