ముగించు

యానం పీపుల్స్ కల్చరల్ ఫెస్టివల్,2019 నిర్వహించడం కోసం చిన్న కొటేషన్ నోటీసు

యానం పీపుల్స్ కల్చరల్ ఫెస్టివల్,2019 నిర్వహించడం కోసం చిన్న కొటేషన్ నోటీసు
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
యానం పీపుల్స్ కల్చరల్ ఫెస్టివల్,2019 నిర్వహించడం కోసం చిన్న కొటేషన్ నోటీసు

యానాం పీపుల్స్ కల్చరల్ ఫెస్టివల్, 2019 నిర్వహిస్తూ సంబంధించి వస్తువుల సరఫరా కోసం చిన్న కొటేషన్

18/12/2018 26/12/2018 చూడు (761 KB)