ముగించు

రాధా నగర్ (గోపాల్ నగర్) నియంత్రణ జోన్‌ గా ఆదేశం

రాధా నగర్ (గోపాల్ నగర్) నియంత్రణ జోన్‌ గా ఆదేశం
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
రాధా నగర్ (గోపాల్ నగర్) నియంత్రణ జోన్‌ గా ఆదేశం

రాధా నగర్ (గోపాల్ నగర్) ను నియంత్రణ జోన్‌గా యానాం ప్రాంతీయ పరిపాలనాధికారి  ప్రకటించారు

05/05/2021 30/06/2021 చూడు (681 KB)