ముగించు

కళాశాలలు / విశ్వవిద్యాలయాలు

డా. సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణ ప్రభుత్వ కళాశాల

యానాం

ఇమెయిల్ : ppl-srkgac[dot]yanam[at]nic[dot]in
ఫోన్ : +918842323496
Pincode: 533464

ఆదేశాలు

శ్రీ టంగుటూరి ప్రకాశం పంతులు కళాశాల

పిల్లారాయ వీధి, యానాం

ఫోన్ : +91884
Pincode: 533464

ఆదేశాలు