ముగించు

చికిత్సాలయాలు

కార్మిక భీమా ఆసుపత్రి

న్యూ జైల్ సమీపంలో, యానాం

ఫోన్ : +918842321943
Pincode: 533464

ఆదేశాలు

ప్రభుత్వ సామాన్య ఆసుపత్రి

యానాం

ఇమెయిల్ : gh[dot]yanam[at]nic[dot]in
ఫోన్ : +918842321224
Pincode: 533464

ఆదేశాలు

ప్రభుత్వ హోమియో మరియు ఆయుర్వేద ఆసుపత్రి

హై స్కూల్ రోడ్, యానాం

ఫోన్ : +918842323818
Pincode: 533464

ఆదేశాలు