ముగించు

నవంబరు 2017 మాసానికి మత్స్యకారుల వృధ్దాప్య పించను జాబితా

తేది : 01/11/2017 - 30/11/2017 | రంగం: మత్స్య

నవంబరు 2017 మాసానికి, యానం మత్స్యశాఖ ద్వారా విడుదల చేయబడిన మత్స్యకారుల వృధ్దాప్య పించను జాబితా

లబ్ధిదారులు:

మత్స్యకార వయోవృధ్ధులు

ప్రయోజనాలు:

నగదు సాయం