ముగించు

ఉపాధి రిజిస్ట్రేషన్

ఉపాధి రిజిస్ట్రేషన్ మరియు పునరుద్ధరణను ఆన్లైన్లో చేయవచ్చు: http://ee1.py.gov.in/eepdy/eepdy.jsp. మరింత స్పష్టమైన వివరణ కోసం మినీ సివిల్ స్టేషన్, యానం వద్ద ఉన్న ఉపాధి కార్యాలయాన్ని సందర్శించవచ్చు.

పర్యటన: http://ee1.py.gov.in/eepdy/eepdy.jsp

ఉపాధి కార్యాలయం

మినీ సివిల్ స్టేషన్, యానం
ప్రాంతము : ఉపాధి కార్యాలయం | నగరం : యానాం | పిన్ కోడ్ : 533464
ఫోన్ : +91-886- | మొబైల్ : +91-9985335338 | ఇమెయిల్ : emp[dot]yanam[at]nic[dot]in