ముగించు

ఫిర్యాదులను ఎలా సమర్పించాలి?

రాష్ట్ర స్థాయి ఫిర్యాదులను సమర్పించుటకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి. మరియు కేంద్ర ప్రభుత్వ స్థాయిలో ఫిర్యాదులను ఇక్కడ ఇక్కడ క్లిక్ చేయడం ద్వారా రిజిస్ట్రేషన్ చేయవచ్చు.

పర్యటన: https://pgportal.gov.in/

ప్రాంతీయ పాలనాధికారి కార్యాలయం

యానాం
ప్రాంతము : ప్రాంతీయ పాలనాధికారి కార్యాలయం | నగరం : యానాం | పిన్ కోడ్ : 533464
ఫోన్ : +91-886-2325101 | మొబైల్ : +91-9440204797 | ఇమెయిల్ : ra[dot]yanam[at]nic[dot]in