ముగించు

సోషల్ సెక్యూరిటీ పెన్షన్

సోషల్ వెల్ఫేర్ డిపార్టుమెంటు, మినీ సివిల్ స్టేషన్, యానాం లో సోషల్ సెక్యూరిటీ పెన్షన్ సమాచారం పొందవచ్చు

సోషల్ వెల్ఫేర్ ఆఫీస్

గ్రౌండ్ ఫ్లోర్, మినీ సివిల్ స్టేషన్, యానం
ప్రాంతము : సోషల్ వెల్ఫేర్ ఆఫీస్ | నగరం : యానాం | పిన్ కోడ్ : 533464
ఫోన్ : +91-886-2321319 | మొబైల్ : +91-9989517079 | ఇమెయిల్ : swd[dot]Yanam[at]nic[dot]in